Het Korps speciale staatsdienaren ter beschikking van de President bij het voeren van het bestuur
Ons Staatsbestel
Apr 30, 2018 - 10:38 am

Onder dit Korps kunnen worden gerekend de staatdienaren en de privaatrechtelijke (rechts-)personen, die bij wet door middel van attributie, delegatie of mandaat speciale bevoegdheden toegewezen hebben gekregen en daardoor een bijzondere verantwoordelijkhe...

De praktijk orga de landsdienaren
Ons Staatsbestel
Apr 30, 2018 - 10:27 am

De president heeft de leiding over de buitenlandse politiek. Hij bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Hij voert het oppergezag over de strijdkrachten. Het recht om landsdienaren(staatsdienaren) bij resolutie te benoemen is aan hem g...

Proces-verbaal
Ons Staatsbestel
Mar 20, 2018 - 10:15 am

In vergadering bijeen op zondag 25 juni 2000

Normen
Ons Staatsbestel
Mar 13, 2018 - 10:48 am

Onder normen moet worden verstaan de verschijningsvorm, de uitdrukkingsvorm van de rechtsovertuiging van het volk.

De normstelling
Ons Staatsbestel
Mar 05, 2018 - 10:51 am

In de vorige afleveringen hebben we uitvoerig geschetst hoe de diverse besluiten, (de) produkten van de regelgeving tot stand moesten worden gebracht,benoemd, in een hiërarchisch systeem worden ondergebracht en gelegaliseerd.