Wereldhandelsorganisatie ziet wereldhandel flink aantrekken
Trade Blocks
Sep 21, 2017 - 9:46 am

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de wereldhandel dit jaar fors zal aantrekken. De verwachte groei voor dit jaar is verhoogd van 2,4 procent naar 3,6 procent. De verhoging volgt op hoger dan verwachte groei in de eerste helft van het jaar, me...

CARIFESTA XIII openingsceremonie is uitgesteld
Trade Blocks
Aug 18, 2017 - 3:18 pm

BARBADOS – De openingsceremonie die gepland was voor vandaag, is uitgesteld door de Tropische storm ‘Harvey’. Dit maakte de minister van Cultuur, Sport & Jeugd van Barbados, Stephen Lashley, gister bekend.

GATS: General Agreement on trade of Services
Trade Blocks
Mar 29, 2017 - 2:25 am

Vandaag gaan we het hebben over de “GATS: General Agreement on trade of Services” oftewel “Algemene Overeenkomst voor de handel in diensten”. Tegenwoordig zien wij dat de ontwikkelde landen zich meer en meer zijn gaan toeleggen op de dienstensector. De di...

Te kort op Handelsbalans
Trade Blocks
Mar 01, 2017 - 8:41 am

Dit is onderdeel van een de betalingsbalans van een land. Aan de ontvangstenkant staat de geldwaarde van de export van een land over een bepaalde periode. Aan de uitgavenkant staat de geldwaarde van de import. Het handelsbalanssaldo is het verschil tuss...

GATT en WTO
Trade Blocks
Feb 15, 2017 - 8:59 am

Om de vrede en rechtvaardigheid tussen de landen in de wereld te handhaven zijn er verschillende instanties/organiaties opgericht dan wel verdragen/overeenkomsten gesloten. Het belangrijkste doel van deze organen is om de onderhandelingen, het handelsverk...