Doelstelling van de Stichting Suriname Community Choice

Het verstrekken van informatie en educatie, ondersteunend aan de ontwikkeling van de gemeenschap in het algemeen, alsook de individuele ontwikkeling van burgers op specifieke gebieden, teneinde transformatie en groei van de samenleving te bevorderen.

Het actief promoten van trends die de ontwikkeling van Ondernemerschap, Wetenschap, Technologie, Milieu, Gezondheid en Sportbeoefening bevorderen, met als oogmerk het optimaliseren van Sociale, Maatschappelijke en Economische vaardigheden.

Het toepassen van Social Learning binnen de Community doormiddel van o.a. Massive Open Online Courses (MOOC) en Small Private Online Courses (SPOCs)

Het verrichten van al hetgeen dat bevorderlijk is voor het bovenstaande in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.

De Stichting zal het doel welke zij nastreeft verwezenlijken, middels de inzet van multimedia met name publicatie bladen, televisie, radio, internet, smart Phone, applicaties en/of andere technische modaliteiten, een en ander in de meest ruime zin. Zij doet dat door strategische samenwerkingen met partners binnen en buiten Suriname.

Initiatiefnemer:
Robert L.A. Ameerali
Facebook : https://www.facebook.com/robertameerali/